Monday, October 1, 2012

CONTOH SOALAN BAB IBADAT PENDIDIKAN ISLAM PMR 2012
IBADAT


1
2
3


(21)SOLAT
JELASKAN PENGERTIAN SOLAT MENURUT ISTILAH SYARAK.
SENARAIKAN EMPAT SYARAT WAJIB SOLAT.
SENARAIKAN EMPAT SYARAT SAH SOLAT.
TULISKAN TIGA RUKUN QAULI DAN TIGA RUKUN FE’LI DAN RUKUN SOLAT.
APAKAH PERBEZAAN ANTARA SUNAT AB’AD DAN SUNAT HAI’AH DALAM SOLAT?
NYATAKAN DUA PERKARA SUNAT AB’AD.
SENARAIKAN EMPAT PERKARA YANG MEMBATALKAN SOLAT.
APAKAH MAKSUD KHUSYUK MENURUT BAHASA?
NYATAKAN CARA UNTUK MENCAPAI KHUSYUK MELALUI HATI , AKAL DAN ANGGOTA BADAN.
JELASKAN TIGA PERKARA YANG BOLEH MENGHALANG SESEORANG MENAPAT KHUSYUK DALAM SOLAT.

(23)SOLAT SUNAT TAHIYATUL MASJID DAN SOLAT SUNAT RAWATIB
JELASKAN PENGERTIAN SOLAT RAWATIB.
NYATAKAN TIGA CONTOH SOLAT RAWATIB.
TERANGKAN HIKMAT MENGERJAKAN SOLAT RAWATIB.
APAKAH MAKSUD SOLAT TAHIYATUL MASJID?
TERANGKAN KIFIAT MENUNAIKAN SOLAT SUNAT TAHIYATUL MASJID.

(15)SOLAT JAMAK QASAR
JELASKAN MAKSUD RUKHSAH SOLAT.
JELASKAN PENGERTIAN QASAR DAN JAMAK.
NYATAKAN SOLAT-SOLAT YANG BOLEH DIJAMAKKAN.
APAKAH HUKUM MELAKUKAN SOLAT QASAR DAN JAMAK?
TERANGKAN MAKSUD SOLAT JAMAK TAQDIM DAN JAMAK TAKHIR.
NYATAKAN DUA SYARAT MELAKUKAN SOLAT JAMAK TAQDIM.
JELASKAN DUA HIKMAT DISYARIATKAN SOLAT QASAR DAN JAMAK.
NYATAKAN HUKUM BAGI MASALAH BERIKUT:
   - AHMAD MENJAMAKKAN SOLAT MAGHRIB DENGAN ISYAK   KETIKA DALAM PERJALANAN DARI PAHANG KE SINGAPURA.
   - HUSSIN TIDAK MENUNAIKAN SOLAT ASAR DALAM PERJALANAN DARI ALOR SETAR KE JOHOR BAHARU KERANA TERLALU PENAT.

(17)MENGHAYATI BULAN RAMADHAN
TERANGKAN UA KEISTIMEWAAN BULAN RAMADHAN BERBANDING BULAN-BULAN YANG LAIN.
SENARAIKAN TIGA DARIPADA AMALAN-AMALAN SUNAT DI BULAN RAMADHAN.
HURAIKAN DUA KELEBIHAN MALAM LAILATUL QADAR.

(11)SOLAT KETIKA SAKIT
NYATAKAN APAKAH MAKSUD SOLAT KETIKA SAKIT?
MENGAPAKAH ISLAM MEWAJIBKAN SOLAT WALAUPUN DALAM  KEADAAN SAKIT?
APAKAH HUKUM MENINGGALKAN SOLAT DENGAN SENGAJA?
JELASKAN CARA-CARA MENUNAIKAN SOLAT DALAM KEADAAN SAKIT MENGIKUT TAHAP KEUPAYAAN.
JELASKAN CARA MENUNAIKAN SOLAT SECARA DUDUK DENGAN LENGKAP.
NYATAKAN DUA HIKMAT ISLAM MEMBERIKAN RUKHSAH SOLAT KETIKA SAKIT.
NYATAKAN PERBEZAAN ANTARA RUKHSAH SOLAT KETIKA SAKIT DENGAN RUKSAH SOLAT KETIKA MUSAFIR.
NYATAKAN HUKUM BAGI SITUASI BERIKUT:
      -AZLAN MENINGGALKAN SOLAT ISYAK KERANA TIDAK MAMPU UNTUK BERDIRI AKIBAT KEDUA-DUA KAKINYA TERSELIUH.
     -SARIMAH MENUNAIKAN SOLAT ASAR DALAM KEADAAN  BERBARING TANPA MENUTUP AURAT KERANA SAKIT.

(12)SOLAT SUNAT AIDIL FITRI DAN AIDIL ADHA
NYATAKAN PENGERTIAN SOLAT AIDIL FITRI  DAN SOLAT AIDIL ADHA.
NYATAKAN HUKUM MENUNAIKAN SOLAT AIDIL FITRI DAN AIDIL ADHA.
SENARAIKAN TIGA AMALAN SUNAT DILAKUKAN SEBELUM MENUNAIKAN SOLAT AIDIL FITRI AN AIDIL ADHA.
NYATAKAN TIGA PERBEZAAN ANTARA SOLAT HARI RAYA DENGAN SOLAT JUMAAT.

(14)SOLAT SUNAT TAHAJJUD
NYATAKAN MAKSUD SOLAT SUNAT TAHAJJUD MENURUT ISTILAH SYARAK.
JELASKAN TIGA KELEBIHAN ORANG YANG MENUNAIKAN SOLAT TAHAJJUD.
TERANGKAN CARA-CARA MENUNAIKAN SOLAT TAHAJJUD SECARA RINGKAS.
JELASKAN DUA PERBEZAAN ANTARA SOLAT TAHAJJUD  DENGAN SOLAT HAJAT.

(15)PENGURUSAN JENAZAH
NYATAKAN EMPAT KEWAJIPAN ORANG YANG HIDUP TERHADAP JENAZAH.
TERANGKAN LANGKAH-LANGKAH AWAL YANG PERLU DILAKUKAN ORANG YANG HIUP TERHADAP JENAZAH.
APAKAH HUKUM MENGURUSKAN JENAZAH ORANG ISLAM?
NYATAKAN DUA TUJUAN JENAZAH DIMANDIKAN.
JELASKAN DENGAN RINGKAS CARA MEMANDIKAN DAN MENGAPANKAN JENAZAH.
APAKAH MAKSUD SOLAT JENAZAH?
NYATAKAN RUKUN-RUKUN SOLAT JENAZAH.
NYATAKAN TUJUAN JENAZAH DIKEBUMIKAN.NYATAKAN HUKUM BAGI MASALAH BERIKUT:
      -JALALUIDIN MENGAPANKAN DATUKNYA YANG MENINGGAL DUNIA KETIKA DALAM IHRAM HAJI DENGAN HANYA MENGGUNAKAN PAKAIAN IHRAM TERSEBUT.
      -FAIZAH MENGAPANKAN  JENAZAH ANAK PEREMPUANNYA DENGAN MENGGHUNAKAN DUA LAPIS KAIN KAPAN SAHAJA.

(16)ZAKAT HARTA
NYATAKAN MAKSUD ZAKAT HARTA MENURUT BAHASA AN ISTILAH.
SENARAIKAN SYARAT-SYARAT WAJIB MENGELUARKAN ZAKAT HARTA.
SENARAIKAN EMPAT JENIS HARTA  YANG DIWAJIBKAN ZAKAT BESERTA CONTOH.
BERAPAKAH KADAR ZAKAT BAGI BINATANG TERNAKAN KAMBING DAN KERBAU?
NYATAKAN SYARAT-SYARAT WAJIB ZAKAT BAGI  HASIL PERTANIAN.
BERAPAKAH NISAB ZAKAT BAGI EMAS DAN PERAK?
SENARAIKAN LAPAN ASNAF YANG LAYAK MENERIMA ZAKAT.
NYATAKAN PERBEZAAN ANTARA ZAKAT DAN CUKAI PENDAPATAN.
TERANGKAN DUA FUNGSI UTAMA PUSAT ZAKAT DITUBUHKAN DI MALAYSIA.
NYATAKAN HUKUMM BAGI SITUASI BERIKUT:
     -AHMAD KAMIL MEMBAYAR ZAKAT TERNAKANNYA KEPADA ANAK YATIM DI KAMPUNGNYA
     -PAK AZIZ MENGELUARKAN ZAKAT BAGI HASIL PADINYA YANG BERJUMLAH 10 RIBU KILOGRAM SETIAP KALI MENUAI
     -JURIAH TIDAK MENGELUARKAN ZAKAT BARANGAN KEMAS YANG DIPAKAINYA SETIAP HARI.

No comments:

Post a Comment