Sunday, September 23, 2012

CONTOH SOALAN BAB ADAB PENDIDIKAN ISLAM PMR 2012

ADAB


1

2


3

(30)ADAB MENJAGA FITRAH LELAKI DAN PEREMPUAN
Nyatakan dua hikmah manusia dijadikan lelaki dan perempuan.
Jelaskan batasan aurat lelaki dan urat perempuan menurut syariat Islam.
Senaraikan adab-adab pergaulan antara lelaki dengan perempuan.
Jelaskan tiga akibat menyalahi fitrah kejadian.
Apakah faktor-faktor yang mendorong berlaku perkara yang menyalahi fitrah kejadian lelaki dan perempuan?
Terangkan cara-cara untuk membendung gejala menyalahi fitrah kejadian.

(31)ADAB BERKAWAN
Jelaskan maksud kawan yang baik.
Nyatakan dua peranan kawan dalam kehidupan seseorang.
Senaraikan dua ciri kawan yang baik.
Bagaimanakah kita dapat mengenali cirri-ciri kawan yang tidak baik?

(34)ADAB BERGURU
Siapakah yang dimaksudkan dengan guru?
Nyatakan dua akibat tidak beradab terhadap guru.
Jelaskan tiga jasa guru kepada anda.
Terangkan tiga hikmah menghormati guru.


(26)NIKMAT DAN MUSIBAH UJIAN KEHIDUPAN
Nyatakan pengertian nikmat beserta contoh.
Terangkan maksud musibah beserta contoh.
Apakah tujuan Allah member nikmat dan musibah kepada manusia?
Terangkan akibat orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah.
Terangkan tiga adab apabila ditimpa musibah dalam kehidupan.
Nyatakan cara bersyukur melalui hati , lisan dan amalan.
Pada pandangan anda , apakah tindakan-tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang apabila gagal dalam peperiksaan?

(27)MENGHAYATI ADAB BERJIRAN
Terangkan maksud jiran.
Nyatakan dua cara berbuat baik sesame jiran.
Nyatakan hak yang perlu diberikan kepada jiran yang berlainan agama.
Jelaskan dua akibat terhadap orang yang tidak beradab terehadap jirannya.
Senaraikan tiga aktiviti yang boleh mengeratkan lagi hubungan antara sesama jiran.
Bilakah masa yang paling sesuai untuk menziarahi jiran?


(28)MENJAGA MARUAH DIRI
Apakah maksud maruah diri?
Nyatakan dua kepentingan menjaga maruah diri.
Terangkan dua cara menjaga maruah diri dari aspek berpakaian.
Jelaskan cara menjaga maruah diri dari aspek pegaulan.
Nyatakan dua cara menjaga maruah diri dari aspek percakapan.
Terangkan dua akibat tidak menjaga maruah diri.
Nyatakan dua hikmat menjaga maruah diri.
Beriakn dua contoh perlakuan yang tidak menjaga maruah diri yang sering berlaku di sekeliling anda.


(20)ADAB MENJALANKAN TUGAS
Nyatakan konsep bekerja dalam Islam.
Senaraikan empat ciri-ciri pekerja yang baik.
Senaraikan tiga adab ketika menjalankan tugas
Nyatakan tiga sifat negating ketika menjalankan tugas

(21)ADAB TERHADAP IBU BAPA
Nyatakan dua adab yang perlu anda lakukan ketika bersua dengan kedua ibu bapa.
Jelaskan dua hikmah menghormati ibu bapa.
Nyatakan tiga sebab utama kita wajib beradab dan berbakti kepada ibu bapa.
Nyatakan dua adab ketika bercakap dengan ibu bapa.
Nyatakan tiga tanggungjawab anak terhadap ibu bapa.
Terangkan dua cara berbakti kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia.
Jelaskan dua akibat menderhakai ibu bapa.
Nyatakan faktor-faktor yang mendorong anak derhaka terhadap ibu bapa.

(22)ADAB BERPIDATO
Nyatakan  maksud pidato.
Huraikan format sesebuah pidato yang baik.
Nyatakan tiga cirri pemidato yang baik.
Senaraikan tiga adab berpidato.
Jelaskan dua akibat tidak beradab ketika berpidato.
Nyatakan dua kesan kepada pendengar terhadap pidato yang baik.

No comments:

Post a Comment