Sunday, September 23, 2012

CONTOH SOALAN BAB AKIDAH PENDIDIKAN ISLAM PMR 2012
AKIDAH


1
23


(14)KONSEP AKIDAH
Jelaskan maksud akidah menurut istilah syarak.
Nyatakan tiga nama lain bagi ilmu akidah.
Terangkan ciri akidah yang benar.
Terangkan dua ciri akidah yang salah.
Apakah maksud alam syahadah?
Senaraikan empat contoh  alam syahadah.
Terangkan hubungan antara akidah dan syariat.
Terangkan dua tujuan mempelajari ilmu akidah.

(15)ASAS AKIDAH ISLAM
Nyatakan dua sumber ilmu akidah.
Berikan empat aspek perbahasan dalam ilmu akidah.
Jelaskan maksud Uluhiyyah.
Nyatakan maksud An-Nubuwwat.
Senaraikan tiga contoh perkara As-Samiyayat.
Nyatakan  perkaqra-perkara yang merosakkan akidah melalui perkataan dan perbuatan.

(16)KONSEP MUSLIM MUKMIN
Terangkan pengertian Islam menurut bahasa dan istilah syarak.
Jelaskan pengertian iman menurut istilah syarak.
Terangkan peranan iman dalam kehidupan mukmin.
Jelaskan pengertian ihsan menurut bahasa dan istilah syarak.
Nyatakan dua cirri orang yang bersifat ihsan.
Apakah perbezaan antara Muslim dengan mukmin?
Senaraikan empat sifat Muslim myang mukmin.


(11)BERIMAN KEPADA ASMAAUL HUSNA
Apakah maksud Asmaaul Husna?
Nyatakan tiga kelebihan menyebut Asmaaul Husna.
Senaraikan tiga kesan beriman dengan Asmaaul Husna.
Apakah maksud Al-Hakim?
Nyatakan dua bukti Allah bersifat Al-Hakim.
Jelaskan tiga kesan beriman dengan sifat Al-Hakim.
Apakah maksud Allah  bersifat Al-Alim?
Nyatakan dua perbezaan antara ilmu Allah dengan ilmu manusia.
Senaraikan dua kesan beriman dengan Al-Alim Allah.
Jelaskan dua perbezaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah.
Berikan dua bukti Allah bersifat Ar-Rahman.

(12)KESAN BERIMAN KEPADA ALLAH
Nyatakan maksud beriman dengan Allah.
Senaraikan dua cara beriman dengan Allah
Jelaskan dua kebaikan beriman kepada Allah.


(9)BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT
Apakah maksud mati?
Nyatakan pengertian alam barzakh.
Nyatakan dua amalan yang perlu dilakukan sebagai persediaan menghadapi mati.
Senaraikan empat nama lain bagi hari kiamat.
Jealskan dua tujuan Allah mengadakan hari kiamat.
Apakah maksud pahala?
Nyatakan empat amalan yang mendapat pahala.
Terangkan dua cara untuk mendapatkan pahala ketika di sekolah.
Jelaskan maksud dosa.
Terangkan dua cara menghapuskan dosa-dosa kecil.
Apakah maksud syafaat?
Senaraikan empat golongan yang layak mendapat syafaat.
Berikan dua kepentingan syafaat kepada manusia di akhirat.
Nyatakan pengertian Al-Hisab.
Nyatakan dua kepentigan Al-Hisab kepada manusia.
Nyatakan maksud Al-Mizan.
Nyatakan ciri Al-Mizan.
Jelaskan dua hikmat terhadap individu beriman dengan Al-Mizan.
Nyatakan pengertyian As-Sirat menurut bahasa dan Istilah.
Terangkan cara orang mukmin dan orang kafir melalui titian As-Sirat.
Senaraikan empat amalan untuk menyenangkan seseorang itu melalui titian sirat.
Apakah amalan keji yang menyulitkan seseorang itu melepasi titian sirat.
Nyatakan dua hikmat beriman kepada As-Sirat.

(10)BERIMAN KEPADA QADAK DAN QADAR
Nyatakan maksud qadak dan qadar.
Nyatakan hukum beriman dengan qadak dan qadar.
Berikan contoh qadak muallaq dan qadak mubram.No comments:

Post a Comment